Att ställa ut i en semifinal

 

Har du gått vidare till semifinal? Grattis! Då vet du att du har gjort ett bra projekt. På semifinalen kommer du få en monter där du kan sätta upp poster och presentera material. Du presenterar också ditt projekt med en muntlig presentation för jury och för besökare. På vissa semifinaler sker även en kortare muntlig presentation inför de övriga utställarna – läs mer om vad som gäller och hur schemat ser ut under just din orts flik.

Går du vidare till den nationella finalen så kommer du få skicka in hela din projektrapport. Det är ganska kort om tid efter semifinalen tills du ska skicka in din rapport. Ett bra tips är alltså att se till att ha kommit så långt som möjligt redan till semin.

Jury och projektbedömning

Projektbedömningarna utförs av en jury som består av forskare och näringslivsrepresentanter med expertkunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är de som avgör vilka projekt som ska vinna vilka priser.

När du får besked att du fått en plats på en semifinal har det första uttagningssteget redan skett digitalt, då vår första uttagningsjury läst igenom alla projekt som anmälts via hemsidan. Juryn har godkänt ditt arbete och sett att det håller en tillräckligt hög nivå för att gå vidare till semi. På semifinalen går den lokala semifinalsjuryn runt på utställningen och ber utställarna att kort presentera sitt projekt, tittar på din monter och ställer frågor. De har också läst igenom ditt projekt i förväg.

Juryn arbetar utifrån att ge uppmuntran och positiv feedback, tips och förslag till alla projekt. Även om de kan ställa svåra frågor så är de alltid positiva, vänliga och vill gärna höra hur du har tänkt under ditt projekt. Du behöver alltså inte vara orolig för att bli ”grillad”. Det är ok att inte kunna svara på alla frågor.

Vi kommer under hösten att ladda upp juryns bedömningskriterier på den här sidan så att du kan se exakt vad det är som juryn bedömer. I stort sett är det samma saker som din lärare bedömer gymnasiearbeten på i skolan. Samtliga projekt plagiatkontrolleras i URKUND. Juryns beslut går inte att överklaga.

Allmänna riktlinjer för juryns arbete

Montern och den muntliga presentationen

Montern och din presentation spelar stor roll för juryns bedömning och möjlighet att förstå ditt projekt och snabbt se dina poänger.

Tips från juryn – tips på hur du bygger en bra monter och håller en bra presentation för juryn

Montern spelar också stor roll för att väcka intresse hos besökare. Försök göra din monter både tydlig och inbjudande att gå fram till. Ha gärna material, prylar och annat roligt. Om du har gjort ett avancerat projekt med svåra begrepp eller teorier bör du försöka förklara på ett enkelt sätt för besökare. Den presentationen bör alltså vara enklare än den du riktar till juryn. Tänk på att en yngre elev som saknar förkunskaper inom ditt område ska kunna förstå. Elever besöker ofta utställningen för att inspireras och få egna idéer inför framtida projekt, och då är det viktigt att de förstår vad du har gjort!

Vanliga frågor

Vad är det man ska skicka in och hur fungerar uttagningen?

När man anmäler sig till Utställningen Unga Forskare skickar man in en projektsammanfattning eller rapport (så långt man har kommit med den) via fliken Anmäl ditt projekt i menyn ovan. Sedan tittar juryn på ditt projekt online och bedömer att det håller tillräckligt hög kvalitet för att vara med i semifinal. Du får då en bekräftelse på att du gått vidare till semifinal. Du behöver inte skicka in något mer inför semifinalen. Det är dock viktigt att du håller koll på din mejl veckorna efter att du anmält dig, då det är där du får besked om du gått vidare till semifinal och vilken dag, tid och plats som gäller för dig.

Om du efter semifinalen går vidare till den nationella finalen, så kommer du få skicka in en fullständig projektrapport.

Hur mycket kostar det att delta? Vad ingår?

Att anmäla sig och att delta i en semifinal är helt kostnadsfritt. Vi uppmuntrar även era gymnasieskolor att betala eventuella resor till och från semifinalen. Om du går vidare till final är det en deltagaravgift på 1 800 kr som täcker boende, mat och aktiviteter under finalveckan och som brukar betalas av skolan.

Vilken ort kan jag ställa ut på? Vilken tid och plats är Utställningen?

Utställningen finns på flera orter runt om i landet. Aktuella datum, tid, plats, schema och annan information för varje ort hittar du under respektive orts flik och mer info läggs upp ju närmare det blir. Observera att du inte måste bo på den ort där du ställer ut, utan du kan välja att tävla om en plats på den Utställning som passar dig bäst. Går du inte vidare på den ort du valt, har du chans att få en plats på en närliggande ort. Du kommer att informeras om detta då anmälan har stängt, juryn har gjort den första digitala uttagningen och du får en bekräftelse att du gått vidare till semifinal.

Jag har allergier eller andra skäl att avstå från vissa maträtter/ingredienser. Kan jag äta den mat ni erbjuder?

Ja, vi tar hänsyn till allergier och kostpreferenser av religiösa skäl. Vi utgår från den information du lämnar när du anmäler dig, under rubriken ”Allergier/Matpreferenser”.

Vad har ni för alkoholpolicy?

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger under semifinalerna och finalen. Överträdelse leder till diskvalificering.