Tävla i Göteborg!

Plats: Universeum

Datum: kommer under hösten

Utställningen Unga Forskare Göteborg hålls på Universeum i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Förutom de priser som delas ut på alla semifinaler, erbjuder Göteborgsutställningen dessutom Juryns hedersomnämnande på 2 000 kr samt Publikens pris på 2 000 kr. Vetenskapsfestivalen delar även ut priser i form av föreläsa i Nordstan i samband med Vetenskapsfestivalen samt att sitta med i Vetenskapsrouletten (Lisebergshjulet).

Varje grupp ska förbereda en 3 minuter lång scenpresentation av sitt projekt, med en enda bild (utan animering) som illustrerar kärnan i projektet. Gör även i ordning en försättsbild med gruppmedlemmarnas namn och projektets titel. Spara försättsbilden och presentationsbilden i en och samma  pdf-fil skapad från ett liggande 4:3 format i t.ex. PowerPoint, och namnge filen med titeln på ditt projekt. Mejla filen till marcus.carlberg@science.gu.se.

På semifinalen i Göteborg ingår även en peer review, där deltagarna får träna sig i att bedöma varandras projekt – ett inslag som är väldigt lärorikt och vanligt förekommande på universitet, och som också är ett obligatorisk del i gymnasiearbeteskursen.

Alla projekt får en monter med skärm och bord för poster och material. Bordsytan är 68 cm i diameter. Om ni önskar eluttag till er monter var god kontakta oss i förväg. Wi-fi finns tillgängligt för utställarna. OBS: Om du/ni vill ta material som tar extra stor plats eller är speciellt på annat sätt, kontakta oss i förväg!

Schema 2017

08.30 Utställarna är på plats för registrering och iordningsställande av montrar
09.45-10.00 Invigning och presentation av juryn
10.00-12.00 Utställning av projekten och möte med juryn
12.00-13.00 Grupp A håller föredrag i Universalen, Grupp B äter lunch
13.00-13.50 Grupp B håller föredrag i Universalen, Grupp A äter lunch
13:50-15.10 Peer review online, juryn överläger
15.10-16.00 Inspirationsföreläsning av Bethanie Carney Almroth i Universalen
16.00-16.40 Juryn träffar deltagarna för feedback
16.40-17.00 Prisutdelning
17.00 Nedplockning av montrar och information till finalisterna

Frågor? Kontakta marcus.carlberg@science.gu.se, 0766-229854

 

Samarbetspartners