Stipendier för gymnasiet

Svenska Juniorvattenpriset

Du som är mellan 15 och 20 år och gjort ett projekt om vatten kan tävla om Svenska Juniorvattenpriset som består av 30 000 kr samt en plats i den internationella finalen i Stockholm i augusti. Anmälan är öppen 8 januari – 8 februari 2018.

Anmäl dig!

Det finns två sätt att tävla: mejla in ditt projekt, eller delta i Utställningen Unga Forskare där du samtidigt tävlar om mängder av andra priser. Du kan välja på att skicka in en projektrapport (antingen en helt färdig eller så långt du hunnit), eller en sammanfattning som du skriver enligt vår mall. På den här sidan kommer du inför anmälningsperioden kunna ladda ner mallen för sammanfattning. Läs här om hur du gör för att tävla.

Här kan du ansöka om medlemskap i Unga Forskare. (Om du inte hinner få bekräftelse på ditt medlemskap innan du anmäler dig så kan du bara skriva i mejlet att du ansökt om medlemskap. Om du deltar i Utställningen Unga Forskare så ansöker du om medlemskap direkt i anmälningsformuläret.) Medlemskap är obligatoriskt för att tävla. Det är helt gratis och innebär inga åtaganden.

 

Forska på MIT: Research Science Institute, RSI

Du som går andra året på gymnasiet kan ansöka om att delta i det internationella forskningsprogrammet RSI på Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA. Programmet omfattar sex veckors forskning och teoretiska studier inom valfritt ämne. Programmet är mycket prestigefyllt och det är hög konkurrens om platserna. Läs mer om programmet här. Unga Forskare har 2 platser.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas ut till elever som utmärkt sig genom framstående prestationer i och utanför skolan inom de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena, visat prov på utomordentliga ledaregenskaper samt stor potential att kunna genomföra forskning och bli en framtida ledare inom STEM. Stipendiaterna utses av en jury av forskare och näringslivsrepresentanter. Sökande ska vara medlem i Förbundet Unga Forskare eller söka medlemskap i samband med ansökan.

Sprid affischen

Är du lärare och vill tipsa dina elever om RSI? Ladda ner och skriv ut vår affisch på den här länken, eller mejla paula.langoe@ungaforskare.org så skickar vi affischer till din skola utan kostnad.

Ansökan

Ansökan för RSI 2017 är stängd. Sista inlämningsdatum är 8 januari.

Instruktioner för ansökan

Ansökningsformulär del 1

Ansökningsformulär del 2

Applicant Releases and Affirmations

Läs mer om formalia kring ansökan.

Angående medlemskapsintyg:

Som medlem i en förening, vänder du dig till din förening för intyg.

Om du är medlem i någon av våra lokala föreningar eller ämnesföreningar (enskild medlem), vänder du dig till kansliet för intyg.

OBS! Kansliet svarar inte på mail (eller skickar ut intyg) mellan 22 december – 3 januari.

rsi-bild-1-2015

Stipendier inom Utställningen Unga Forskare

För att kunna erhålla något av stipendierna nedan som ligger inom Utställningen Unga Forskare måste du delta i tävlingen. Mer om Utställningen Unga Forskare och hur du deltar hittar du här.

Svenska Juniorvattenpriset

Stipendium på 30 000 kr samt plats i den internationella finalen i Stockholm, som tilldelas ett vattenrelaterat projekt.

Konstruktionspriset

Stipendium på 1 000 kr i de regionala semifinalerna och 10 000 kr i finalen i Stockholm. Stipendiet är ett samarbete med Finn upp och tilldelas ett projekt som adresserar ett problem där en konstruktion står i centrum för lösningen.

Intel International Science and Engineering Fair, ISEF

Resestipendium till världens största vetenskapliga utställning och tävling för unga, i USA.

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest, CASTIC

Resestipendium till en utställning och tävling för ungas vetenskapliga projektarbeten i Kina.

London International Youth Science Forum, LIYSF

Resestipendium till ett internationellt vetenskapsforum i London.

EU Contest for Young Scientists, EUCYS

Resestipendium till en europeisk utställning och tävling för ungas vetenskapliga projektarbeten.

International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad, ISWEEEP

Resestipendium till en internationell utställning och tävling för ungas projektarbeten med anknytning till hållbarhet, USA.

International Wildlife Research Week, IWRW

Resestipendium till en veckas fältstudier av växter och djur i schweiziska Alperna.

Naturhistoriska Riksmuseets utmärkelse

Naturhistoriska Riksmuseets utmärkelse för särskilt framstående arbete inom området biologisk mångfald utgörs av en veckas vistelse vid en forskningsavdelning, Stockholm.

Gösta Lindners stipendium

Stipendium på 10 000 kr som i samarbete med SKR tilldelas projekt med kemiteknisk anknytning.

Tekniska museets vänners teknikpris för innovation och samhällsnytta

Stipendium på 1 000 kr.

ASU Walton Sustainability Solutions Initiative

Diplom från Rob and Melani Walton Sustainability Initiative, Arizona State University, samt nominering till Grand Prix 2016 Sustainability Solutions Festival, USA. Tilldelas projekt inom hållbarhet.

Intel Excellence in Computer Science

Diplom från Intel samt 200 USD som tilldelas projekt inom data.

Mu Alpha Teta

Diplom från Mu Alpha Teta, National High School and Two-Year College Mathematics Honor Society, USA. Tilldelas projekt inom matematik.

Yale Science and Engineering Association

5 000 kr. Diplom och medalj från Yale Science and Engineering Association, Inc. Tilldelas projekt inom data/fysik/kemi. Delas ut i samarbete med Dfind.

Publikens pris

Tekniska museets besökare får rösta på det projekt de tycker är mest intressant. Priset är en överraskning som delas ut av Tekniska museet.

 

Per Walléns minnesfond

Per Walléns minnesfond har instiftats för att hedra minnet av Per Wallén som fortfarande var aktiv i Unga Forskare då han avled 2002. Per hade alltid nya konstruktionsprojekt på gång, och fondens medel kan sökas av andra som vill göra egna konstruktioner. Konstruktionsprojektet ska vara i Pers anda; det ska grundas på nyfikenhet och kreativitet och en vilja att utforska världen. Maximalt stipendiebelopp är 1 500 kronor per projekt.

Vem kan söka stipendiet?

Bidrag kan sökas ur fonden av både enskilda medlemmar och föreningar i Förbundet Unga Forskare.

Ansökan

Ansökan sker löpande under året. Ansökan skall innehålla en kort presentation av dig själv tillsammans med en beskrivning av projektet du ska göra samt information om vad pengarna ska användas till. Skicka även med bevis på medlemskap i Unga Forskare (medlemskap krävs för att kunna tilldelas stipendiet). Ansökan skickas till stipendier@ungaforskare.org

 

Frågor?

Frågor om stipendierna kan ställas till stipendier@ungaforskare.org