AstraZenecas sommarforskarskola hålls i Stockholm vecka 25-26, och Göteborg vecka 31-32.

Ansök här

Ansökan ska fyllas i av målsman. Sista dag för anmälan är 14 april. Så snart som möjligt efter deadline får du besked om du har fått en plats (samt i vilken grupp, i det fall du har ansökt om spets), eller om du har placerats i reservkö. När platserna fyllts går det bra att anmäla sig till reservkön ända fram till kursstart.

 

Årets tema: Upptäckter som räddar liv

Historien är fylld av fantastiska medicinska upptäckter som var och en har räddat otaliga liv, förbättrat vår levnadsstandard, och kraftigt förlängt vår beräknade livslängd. Ifrån den simpla tvålen, de första vaccinen och antibiotikan – till MRI, pacemakers och nanorobotar.

Följ med AstraZenecas Sommarforskarskola på en fantastisk resa genom tid och rum där vi gör nedslag i några av de mest uppseendeväckande medicinska upptäckterna i mänsklighetens historia!

Hur har upptäckterna påverkat den värld vi lever i idag? Vilka var forskarna bakom upptäckterna? Och vad är nästa steg för medicinen?

Lär av historien och en dag kanske det är du som gör nästa fantastiska medicinska upptäckt!

 

Gruppindelning

Det är lika många platser i Stockholm som i Göteborg.

Årskurs 8: Passar elever som går ut årskurs 8 i vår. 20 platser.

Årskurs 9: Passar elever som går ut årskurs 9 i vår. 20 platser.

Gymnasiegruppen: Passar elever som går ut årskurs 1 på gymnasiet i vår. 12 platser.

Spetsmöjlighet

För elever som har kunskap och mognad att klara av en lite svårare nivå finns möjlighet att ansöka om en spetsmöjlighet: elever som går i åttan kan ansöka om att delta i gruppen för Årskurs 9, elever som går i nian kan ansöka om att delta i Gymnasiegruppen. För Gymnasiegruppen har vi en dag med svårare spetslaboration som alla gruppens deltagare deltar i (dessa behöver alltså inte ansöka specifikt om detta).

Ansökan till spetsmöjligheten för elever i åk 8 och 9 ska styrkas genom att målsman samma dag som ansökningsformuläret skickas in, även mejlar in underlag som styrker att eleven har förmåga att delta på en svårare nivå. Underlaget ska bestå av något eller flera av följande: betyg, referens från lärare, intyg från annan utbildning, motivationsbrev.

Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka elever som är lämpade att ta del av spetsmöjligheten. Övriga erbjuds istället plats i sin ”ordinarie” årskursgrupp.

Om platserna redan fyllts och du hamnar i reservkö till den spetsgrupp du valt men det finns platser kvar i din ”ordinarie” årskursgrupp, placeras du på den lediga platsen men står samtidigt kvar i reservkön till din spetsgrupp.