Blyhalten i våra vattenkranar

Under de senaste åren har det gått rykten att vattenkranar kan innehålla mycket bly. Om kranar har för hög blyhalt kan bly läcka ut i dricksvattnet och detta medför en risk att folk blir sjuka. Jag har haft som målsättning att ta reda på hur mycket bly det finns i...

Undersökning positiv kolloider och användningsområden

En undersökning av järnoxidskolloider under sura förhållanden och förmåga att binda nitratjoner till sig. Resultat som pekar på att det är möjligt. Diskussion om vidare forskning i ämnet och hur det i nuläget skulle kunna användas....

Phragmites Australis

I Egypten uppfann man konsten att tillverka papyruspapper från papyrusplantan. Med inspiration från papyrusplantan undersöktes möjligheten att tillverka papper av vass som testades och studerades med hjälp av två olika metoder; den mekaniska metoden och den kemiska...