Nyheter

Månadens Medlem: Förbundsordförande Mikael Ingemyr

Mikael Ingemyr

Mikael Ingemyr

Unga Forskares förbundsordförande

Favoritdjur: Homo sapiens ”Människan är det enda djuret som bedriver vetenskaplig forskning.”

Favoritstipendium: RSI ”Jag har själv tagit emot RSI-stipendiet och vet hur stor skillnad det kan göra i en ung forskares liv.”

Favoritämne: Astronomi ”Det är ämnet som omfattar allra mest, och jag tror att alla människor i ryggraden känner en fascination för rymden.”

Favoritforskare: Isaac Newton ”Han gjorde mer för fysiken och matematiken än alla sina föregångare tillsammans, och han gjorde det innan han var i min ålder – en sann ung forskare!”

Från en bondgård i Värmland till astronomistudier i Uppsala och ett förbundsordförandeskap i Sveriges största organisation för unga som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik. På vägen där emellan har han gjort nya bekantskaper, varit iväg på stipendieresa till MIT och vunnit insikten att allt är möjligt bara man kämpar tillräckligt mycket för det. Månadens medlem är Mikael Ingemyr.

 

Uppväxten

Alla har vi troligtvis en någorlunda uppfattning om när det var vi började intressera oss för vetenskap. För Mikael kom det intresset att tidigt spela en stor roll i hans liv, även om han vid tidpunkten kanske inte uppfattade det som just vetenskap.

– Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar. Jag kommer ihåg hur jag brukade fascineras av de traktorer och maskiner som pappa åkte runt med på bondgården i Värmland där jag växte upp. Allting med ett kugghjul var intressant kan man säga.

Mikaels tid som barn präglades av en ständig törst efter ny kunskap. Han monterade isär och byggde sedan ihop mekaniska klockor, programmerade legorobotar, lekte runt med datorer, och fortsatte självklart att intressera sig för Jordbruksmaskiner, men nu robotiska sådana. Det var dock först på högstadiet som Mikael på allvar fann det ämne som han än idag menar överskuggar alla andra.

– På min första fysiklektion i sjuan kommer jag ihåg hur jag tänkte för mig själv att: Shit, är det här vad fysik är?! Jag kände direkt att fysik var det coolaste som finns och att jag var som skapt för att ägna mig åt det.

De naturvetenskapliga ämnena var under högstadieåren föga förvånande Mikaels favoritämnen. Det fanns inte en fråga som läraren ställde som han inte kunde svaret på. I skolan hjälper det givetvis om man är intresserad av ämnet som undervisas, men det skadar heller inte att ha prenumererat på och läst vetenskapsmagasin sedan nio års ålder.

 

Rymden

I samma veva som Mikael började läsa vetenskapsmagasin blev han för första gången varse om rymden. I trean på lågstadiet fick han chansen att läsa om solsystemet och alla dess planeter. Det var det roligaste lektionsämnet på hela det året och under resten av Mikaels skoltid släppte rymden aldrig taget om honom. När det sex år senare blev dags att välja gymnasium var valet inte svårt. Flyttlasset gick till Kiruna och Rymdgymnasiet.

– Jag visste att jag ville plugga fysik och inom fysiken var rymden alltid det område som intresserat mig mest. Dessutom ville jag redan då bli forskare och om man börjar utbilda sig till astronom så minskar ens valmöjligheter ganska snabbt. Man kan liksom inte falla av till annat än forskarbanan om man väljer rymden, tänkte jag!

Det ökade intresset för rymden hos gemene man är något som inte fallit Mikael förbi. För vartenda år verkar kvoten Scifi-filmer på bio öka, både Star Wars och Star Trek har släppts i hyllade reboots, och det ökade rymdintresset har lett också till en uppsjö av populärvetenskapliga bloggar med rymdfokus.

– Det finns något med rymden som gör alla människor fascinerade. Det sitter i allas vår ryggrad på något vis. Om jag är på en middag och det kommer fram att jag pluggar astronomi, då börjar folk direkt ställa rymdfrågor: Hur gammalt är universum? Är universum verkligen oändligt? Finns det liv där ute? Det tycker jag särskiljer astronomin från många andra vetenskaper. Det är ämnet som omfattar allra mest i termer av tid, storlek och massa.

 

10-årsjubileum som medlem och stipendiet som förändrade allt

I år är utöver ett stort jubileumsår för Unga Forskare även en milstolpe i historien om Mikael Ingemyr. 2017 markerar nämligen att det är 10 år sedan han blev medlem i Unga Forskare. Men det krävdes ett miljöombyte för att Mikael skulle komma i kontakt med organisationen.

Gymnasiet är för många en tid då vi börjar få en bättre förståelse för vilka vi är och vad vi egentligen vill göra med våra liv, så även för Mikael. Det var när den framtida förbundsordföranden 2007 kom till Kiruna och Rymdgymnasiet som han för första gången kom i kontakt med Unga Forskare, en organisation som skulle visa sig prägla hans framtid på fler sätt än han då kunde ana.

– Allt gick ganska snabbt egentligen. Jag gick med i skolans Unga Forskare-förening, umgicks med andra rymdintresserade, tittade på scifi-filmer, hittade på experiment och vips så var jag vice ordförande i föreningen jag nyss gått med i! I december det året fick jag genom ett stipendium på skolan delta i ett en vecka långt Unga Forskare-evenemang i Stockholm där vi bland annat fick gå på SIYSS-seminariet, delta i Nobelföreläsningarna och göra studiebesök till AstraZeneca och Vattenfall.

Det var under besöket i Stockholm som Mikael fick upp ögonen för RSI, Unga Forskares resestipendium till MIT i USA, finansierat av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. En före detta stipendiat, tillika projektledare för evenemanget, berättade för honom vad stipendiet innebar och Mikael bestämde sig där och då för att han skulle kamma hem stipendiet inom ett par år.

– På den tiden vann man RSI-stipendiet genom att delta i Utställningen, så en månad efter att jag för första gången hört talas om stipendiet började jag jobba med mitt gymnasiearbete. Jag lade till slut ner två och ett halvt år på det projektet.

Mikael vann förstås RSI-stipendiet och fick spendera sex sommarveckor på MIT i sällskap av andra framstående unga forskare från världens alla hörn. Det var i den miljön han insåg att de begränsningar han tidigare upplevt sig hämmad av egentligen inte existerade.

– Jag träffade så många fantastiska och ambitiösa unga människor under min tid på MIT att jag för första gången insåg vad man faktiskt kan göra med livet. Bara man vet vad man vill och sedan kämpar för det kan man nå hur långt som helst!

När han kommit hem från RSI-resan var Mikael mån om att få ge något tillbaka. Unga Forskare hade sparkat upp dörrar han trodde var omöjliga att låsa upp, och han var övertygad om att fler borde få chansen att se vad som dolde sig bakom dem. Sju år senare, efter flera förenings-, verksamhetsengagemang, projektledarskap inom förbundet, samt inte minst mottagit Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning, är Mikael förbundsordförande och arbetar dagligen för att förbättra andras förutsättningar att nå dit han är idag.

 

Framtiden

Astronomi kan på sätt och vis liknas vid tidsresande. När Mikael via teleskop samlar in data på avlägsna planeter och andra rymdfenomen blickar han i själva verket tillbaka i tiden. Detta eftersom ljuset som träffar kameran i teleskopet kan ha färdats genom rymden i miljardtals år. Att blicka in i framtiden är däremot något som människor kan göra helt utan teleskop, om än med varierande träffsäkerhet. Men Mikael tror sig ändå ha en ganska klar bild av vad framtiden döljer när jag frågar honom om var han ser sig själv om 10 år.

– Om 10 år ser jag mig själv som forskare vid ett svenskt eller utländskt universitet, men är fortsatt engagerad för ungas förutsättningar inom naturvetenskapliga ämnen. Engagemanget kommer förstås se annorlunda ut än det gör idag. Istället för förbundsordförandeskap tänker jag mig ett aktivt medlemskap i Unga Forskare Alumni, ett nytt alumninätverk som vi just har lanserat. Då kommer jag kunna fortsätta bidra till Unga Forskare genom att ge råd och stöd till yngre förmågor!

Det råder i Mikaels huvud alltså inga tvivel om att han kommer att fortsätta spela en roll inom Unga Forskare. Likaså kommer organisationen själv fortsatt vara ett stöd i många unga människors liv. Att Unga Forskare nu firar 40 år menar han är långt ifrån en slump. I takt med att samhället blir alltmer beroende av teknologi, och teoretisk kunskap värderas allt högre på arbetsmarknaden, ser Mikael en framtid där Unga Forskare får en ännu större roll att spela.

– Jag tror att den nisch som Unga Forskare verkar inom kommer att bli allt viktigare framöver. Det har funnits, och kommer att finnas, en stor efterfrågan på det vi gör. För att Sverige som land ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt är de ungdomar och ämnen som vi arbetar med centrala! Vi erbjuder något som skolan på egen hand inte kan erbjuda. Kolla bara på Utställningen Unga Forskare där gymnasieungdomar får chansen att tävla om stipendier värda mer än en halv miljon kronor!

Insikten att ingenting är omöjligt är i Mikaels värld inte avgränsad till honom själv. Även vad gäller Unga Forskare som organisation bär förbundsordföranden på ambitiösa drömmar. Visionen som Mikael bär på ser ett tiotal olika sommarforskarskolor gå av stapeln varje år, tusentals medlemsföreningar, och hundratusentals medlemmar spridda över hela landet.

– Jag ser att Unga Forskare kommer att ligga i täten vad gäller att driva på samhällsförändring. Vi blir en tyngre och mer allmänt känd aktör; alla barn och ungdomar som är nyfikna på vetenskap kommer känna till oss och på något sätt ta ställning till medlemskap. Vi kommer vara den huvudsakliga aktören som driver ungdomsfolkrörelsen för våra ämnen. Det kan låta lite väl optimistiskt, men är det någonting jag lärt mig de senaste åren så är det att den här typen av mål går att uppnå!

 

Stoltast i rummet

Vi är vid tillfället då jag pratar med Mikael bara någon månad in på det år som markerar Unga Forskares 40:e år som ungdomsförbund. Det råder dock trots de många aktiviteter och verksamheter som Unga Forskare kommer att bedriva under året inget som helst tvivel om vad Mikael ser fram emot allra mest.

– Jubileumsmiddagen! Medlemmar, aktiva, partners, alumner: vi kommer alla vara där för att fira Unga Forskares 40-årsdag. Det kommer bli en riktig fest och jag kommer att vara överlägset stoltast i rummet!

Unga Forskare 40 år!

I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är längre tid än en generation. Vilken fantastisk tid det har varit och vilket fantastiskt jubileumsår vi har framför oss!

Unga Forskares har dock anor som sträcker sig längre tillbaks än så. För över 50 år sedan, år 1963, bildades Stiftelsen Unga Forskare med syfte att stimulera ungdomar till att bedriva egen fritidsverksamhet inom naturvetenskap och teknik. För detta arangerades varje år vetenskapsmässan Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet, där ungdomar från hela landet fick tävla om stipendier med sina vetenskapliga projekt.

På initiativ av Stiftelsen Unga Forskare grundades år 1969 Unga Forskares Riksförbund, ett förbund med syfte att samla och stödja alla hobby- och skolföreningar i landet som ägnade sig åt naturvetenskap och teknik, samt föra deras talan på riksplanet.

1977 slog till slut dessa organisationer ihop sin verksamhet och medlemmar till en gemensam organisation; Förbundet Unga Forskare, som efter förra Riksstämman numera heter Unga Forskare.

Trots sina 40 år på nacken är Unga Forskares syfte i stort sett detsamma; vi främjar ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Vi samlar fortfarande föreningar över hela landet och Utställningen Unga Forskare arrangerar vi på Tekniska museet nu som då. SIYSS har vi arrangerat i 40 år och på senare tid har vi även sommarforskarskolor och Gnistan blivit stora verksamheter i gemenskapen, och genom åren har vi hunnit med otaliga andra verksamheter som alla syftar till samma sak.

Unga Forskare karaktäriseras av upptäckarglädje och gemenskap. Vi har ett syfte som engagerar särskilt mycket, och som ständigt är lika viktigt, både för oss som individer såsom för samhället. Vi som engagerar oss inom Unga Forskare, må det vara i en förening eller i en nationell verksamhet, brinner alla för samma sak. Och det är det som hållit vårt förbund levande och aktivt genom de senaste fyra decennierna, och bundit samman så många fantastiska människor.

I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är minst sagt värt att fira. Därför kommer det i år, jubileumsåret 2017, hända extra mycket med syfte att uppmärksamma vår organisation och dess verksamheter, vår historia och vårt arv, samt de individer som gjort, och fortfarande gör, allt detta möjligt.

I samband med jubileumsåret lanserar vi även Unga Forskare alumni, ett alumninätverk för vårt förbunds tidigare ideellt aktiva medlemmar. Detta nätverk kommer att möjliggöra kontakter mellan våra otaliga alumner ute i akademin och näringslivet, både i socialt syfte och för att skapa nya samarbeten. Dessutom kommer vi genom Unga Forskare alumni bättre kunna ta tillvara på kunskap och erfaranhet inom förbundet, samt ge möjlighet till fler kontakter för förbundet självt i näringslivet och akademin.

Jubileumsåret kommer att nå sin kulmen under en hejdundrande jubileumssittning i Uppsala lördagen den 21 oktober. Denna sittning, där alla i förbundet ideellt aktiva, alla föreningsmedlemmar, alla partners, alla i personalen och alla alumner, är varmt välkomna, kommer att bli årets största höjdpunkt. Mer information för anmälan kommer att skickas ut så småningom, så håll utkik i våra sociala medier. Vi ser fram emot att träffa just dig där.

Å förbundsstyrelsens vägnar,

Mikael Ingemyr
Förbundsordförande

The ABB and Young Scientists Scholarship

Genomför ditt eget forskningsprojekt på ABB Corporate Research!

Tillsammans med ABB presenterar vi i år en unik möjlighet att under sommarlovet fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom naturvetenskap och teknik. Stipendiet omfattar åtta veckors forskning på ABB Corporate Research i Västerås, ABB:s allra största forskningsanläggning. I toppmoderna labb får du där tillsammans med ABB:s erfarna forskare möjlighet att genomföra ditt alldeles egna forskningsprojekt inom antingen Smart Energy, Smart Buildings eller Smart Robots.

ABB står för boendekostnaderna och betalar dessutom ut 22 500 Kr/månad för genomfört forskningsprojekt*.

* Observera att du beroende på din totala årsinkomst kan bli skattepliktig för lönen och boendeförmånen.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet kan sökas av dig som är universitets- eller högskolestuderande, är 18–25 år gammal, samt är medlem i någon av Unga Forskares medlemsorganisationer. Är du inte medlem kan du bli det kostnadsfritt i samband med ansökan.

Du har utöver ovanstående krav utmärkt dig genom goda prestationer i och utanför skolan inom kemi, fysik, mekanik, mjukvara, elektronik eller User Experience, samt har potential att kunna genomföra forskningsprojekt inom dessa områden.

Stipendiaterna utses av en jury av forskare och representanter från Unga Forskare och ABB.

Hur söker du stipendiet?

Läs mer här

Ung fysikforskare inspirerar andra unga inom naturvetenskap och teknik

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2016-12-08

I samband med Nobelveckan 2016 kommer 25 stycken unga forskare i åldern 18-23 år från hela världen för att delta under Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). En av deltagarna är Benedikt Pintat, 20 år, från Tyskland vars forskningsinriktning ligger nära det topologiområdet som i år belönades med Nobelpriset i fysik. Pintats forskning handlar om förbättrande av ledningsförmågan hos elektroder med hjälp av silvernanotrådar. Hans forskning har en efterfrågad tillämpning inom den moderna industrin där det ställs allt högre krav på att elektriska komponenter ska vara billiga och ha stora användningsområden. Pintats forskning visar att det finns material som uppfyller dessa krav bättre än de som används idag. Pintat kommer delta i en paneldiskussion runt ämnet tillsammans med Nobelpristagaren i fysik, Professor J. Michael Kosterlitz.

Den 9:e december, 09.00 – 15.40, hålls SIYSS Seminariet i Aula Medica vid Karolinska Institutet. Då presenterar Pintat sin forskning tillsammans med de andra unga forskarna från bland annat Japan, Israel, Brasilien, Sydafrika, Mexiko och Ryssland inför 1600 svenska gymnasieungdomar med syfte att väcka deras intresse för naturvetenskap och teknik. Under seminariet kommer även gästföreläsaren Cecilia Hertz att hålla en föreläsning. Hon är VD för rymddesignföretaget Umbilical Design som bland annat medverkat i konstruktionen av en tänkt framtida bas på Mars.

– Kunskaper inom och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga är viktigt för Sveriges framtid. Det är dagens unga som kommer lösa framtidens stora utmaningar. Genom att lyfta förebilder vill vi bidra till att öka intresset, nyfikenheten och förståelsen för ämnenas betydelse i samhället, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

– SIYSS är ett forum som sammanför unga framstående forskare och syftar till att bygga internationella broar och vänskap med forskningen som gemensam bas. Vi vill genom SIYSS uppmuntra de unga deltagarna att fortsätta forska och uppnå sina drömmar, samtidigt som även svenska ungdomar blir inspirerade till en karriär inom forskning, säger Josefin Jansson Edqvist, projektledare för SIYSS.

Om SIYSS och Unga Forskare

SIYSS är ett årligt arrangemang där 25 av världens främsta unga forskare bjuds in till Stockholm för att ta del av ett unikt program under Nobelveckan. Det anses idag vara ett av vetenskapsvärldens mest prestigefyllda arrangemang för unga forskare mellan 18-25 år, och alla deltagare har blivit utvalda för sin framstående forskning på internationella vetenskapstävlingar, eller av topprankade universitet. SIYSS är en del av Unga Forskare som är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 7000 unga som gillar naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar. Verksamheterna drivs av unga, för unga.

Hemsida: www.ungaforskare.se/siyss

Facebook: www.facebook.com/StockholmInternationalYouthScienceSeminar/

För frågor och mera information vänligen kontakta:

Josefin Jansson Edqvist, Projektledare SIYSS, 076 8839065, josefin.jansson@ungaforskare.org

Anna Hedlund, Generalsekreterare, Unga Forskare, 076 1091123, anna.hedlund@ungaforskare.org

 

bild-benedikt

 

 

 

SIYSS- 25 av världens främsta unga forskare till Stockholm

Vi välkomnar 25 av världens främsta unga forskare till Stockholm för Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS. På SIYSS Seminariet får 1600 gymnasieelever möjligheten att ta del av deras forskning både som föreläsningar och i en utställning. Se SIYSS-trailern på SIYSS Facebooksida och du kan läsa mer om SIYSS och anmäla dig till seminariet här.

Bilden visar de som får det att hända, arrangörsgruppen för SIYSS 2016.

siyss-arrangorsgrupp-2016-projektledare-josefin-jansson-edqvist

 

 

Lill-bocken ersätter Gävlebocken!

Gävlebocken återuppstår inte men Lill-bocken som är byggd av vår medlemsförening Naturvetenskapliga föreningen på Vasaskolan ersätter den! Läs artikel här. Bilden visar bocken med Unga Forskares ordförande Mikael Ingemyr framför.

lill-bocken-naturvetenskapliga-foreningen

Aktuella stipendier att söka

Missa inte att söka två fantastiska stipendier

Inom Unga Forskare har vi många fina stipendier som varje år delas ut till unga talanger i Sverige. Stipendierna ger möjligheter att fortsätta med studier, sin forskning eller fördjupa intresset för ämnena naturvetenskap teknik och matematik. Just nu är två ansökningsomgångar öppna. Sök redan idag!

Anders Walls stipendium för unga forskare

 

Sök Anders Walls stipendium nu! Sista ansökningsdag 2016-11-19

Anders Walls stiftelse delar sedan 1983 ut ett antal stipendier i syfte att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Förbundet Unga Forskare ansvarar årligen för att nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik.

Den eller de sökande som erhåller stipendiet erhåller 150 000 kr i ett stipendium ämnat att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling samt blir medlem i stipendiatnätverket Wallumni.  Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10e mars varje år. Vid ceremonin håller stipendiaten även ett anförande om sin bakgrund och forskning. Läs mer om stipendiet och hur du ansöker här!

 

Forska på MIT: Research Science Institute, RSI

 

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Du som går andra året på gymnasiet kan ansöka om att delta i det internationella forskningsprogrammet RSI på Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA. Programmet omfattar sex veckors forskning och teoretiska studier inom valfritt ämne. Programmet är mycket prestigefyllt och det är hög konkurrens om platserna. Läs mer om programmet här. Unga Forskare har 2 platser.

Stipendiet delas ut till elever som utmärkt sig genom framstående prestationer i och utanför skolan inom de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena, visat prov på utomordentliga ledaregenskaper samt stor potential att kunna genomföra forskning och bli en framtida ledare inom STEM.

Boktips för läslovet

Nu börjar läslovet!

En möjlighet att fördjupa sig i böckernas värld, utforska nya områden och få nya kunskaper.

Här tipsar vi om några böcker inom naturvetenskap, teknik och matematik för olika åldrar.

 

  • PI och Powerbollarna; Magnetfisket. Här får barn i åldern 3-6 lära sig om hur magneter fungerar.
  • Kalla fakta om is – passar flera åldrar.

pi-och-powerbollarna       kalla-fakta-om-is

 

 

 

 

 

  • Hej Ruby – en sagobok om programmering för dig som är mellan 6-9 år.
  • Inga och Leo löser allt! – är en fartfylld historia för dig som är mellan 5-9 år. Boken visar hur kreativitet och nyfikenhet kan lösa alla möjliga problem.
  • Curly Bracket, den gömda koden – en serieroman om kod, programmering och datalogiskt tänkande för dig som är mellan 9-12 år.
  • Beppe testar: 15 experiment i köket.

hej-ruby         inga-och-leo         curly-bracket          bepppe-testar

 

 

 

 

 

  • Ond Kemi – Följ med på en spännande vandring till kemins mörka sida. Resan börjar i det svavelosande helvetet och slutar i signalsubstansernas himmelrike.
  • Astrobiologi – Forskningen inom astrobiologi sammanför mikrobiologi, geologi och astronomi och har blivit allt­ mer centralt under senare tid, när biologer har upptäckt mikroorganismer som kan leva under mycket extrema förhållanden, till exempel i bubblande heta källor, i syra eller djupt inne i klippor.
  • Higgspartikeln – förklarar vetenskapen bakom upptäckten, hur teorin om ett Higgsfält först konstruerades och hur Higgspartikeln passar in i standardmodellen.
  • En kortfattad historik över näsan allt – Vad döljer sig i jordens inre, vad är ett svart hål och var befann sig kontinenterna för 600 miljoner år sedan? Hur har vi fått reda det?

ond-kemi       astrobiologi       higgspartikeln       en-kortfattad-historia-om-nasta-allt

 

 

 

 

40 år av SIYSS – 40 år av forskning

I år firar SIYSS 40 år, och för att uppmärksamma detta lanseras bildserien ”40 år av forskning”.

Vetenskapen har fortsatt att accelerera de senaste årtionden, och varje dag under september kommer du kunna lära dig om ett nytt genombrott som har hänt mellan 1976 och 2016. Håll ögonen öppna för att lära dig mer om intressanta händelser inom bland annat medicin, rymdforskning och kemi!

Följ bildserien på SIYSS Facebooksida.

Bildens visar Buckminsterfulleren är en fotbollsliknande kolstruktur som upptäcktes 1985.

Kaffeprojekt & fettleverforskning tävlar på CASTIC i Kina

Kaffeprojekt & fettleverforskning tävlar på CASTIC i Kina

Inom mindre än ett dygn reser våra stipendiater Alexandra Polyakova och Daniel Jacobsson till CASTIC i Kina. CASTIC är en tävling med över 500 deltagare och består av en veckas utställning samt en vetenskaplig rundresa med reseledare.

Projektet som ledde till vinst för Alexandra på finalen av Utställningen Unga Forskare handlar om vilken påverkan serintillskott kan ha på utvecklingen av fettlever i samband med en fett- och sockerrik kost. ”Jag är otroligt glad över att ha fått möjligheten att ställa ut i CASTIC! Jag ser fram emot att få presentera mitt projektarbete för en ny och större publik. Det ska också bli skoj att träffa de andra deltagarna, se och lära av deras projekt”, säger Alexandra.

Daniels projekt handlar om varför man spiller kaffe när man går, hur det kan modelleras och sedan förebyggas.

Följ resan på Utställningen Unga Forskares Facebooksida och på Unga Forskares Reseblogg.

Arkiv