Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs varje år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Förbundsstyrelsen bloggar och tar upp saker som rör uppdraget. Blogginlägg hittar du under nyheter.

Förbundsstyrelsen har inom sig ett verkställande utskott (VU), som består av Emil (sammankallande), Mats och Linnea. VU kan vid behov sammanträda mellan förbundsstyrelsens ordinarie möten för att ta beslut med kort varsel.

Mikael Ingemyr

Mikael Ingemyr

Förbundsordförande

Telefon: 073-9067317
E-post: mikael.ingemyr@ungaforskare.se

Mikael är 26 år, bor i Uppsala men är uppvuxen i Värmland. Han har varit förbundsordförande sedan början av 2016, och satt dessförinnan ett år som ledamot. Mikael inledde sitt engagemang i Unga Forskare år 2007 genom att sätta sig i styrelsen för en skolförening på hans gymnasium, och sedan dess har han vunnit RSI-stipendiet till MIT genom Utställningen, varit finalansvarig i Utställningsgruppen, varit handledare på AstraZenecas sommarforskarskola, projektlett Rays under två år, blivit tilldelad Anders Walls stipendium för unga forskare, reselett Intel ISEF-stipendiaterna, samt suttit i styrelserna för exempelvis Vetenskap & Allmänhet, Svenska Astronomiska Sällskapet, Astronomisk Ungdom (grundare), m.fl. Mikael pluggar för närvarande astronomi vid Uppsala universitet.

Caroline Schagerholm

Caroline Schagerholm

Vice ordförande

E-post: caroline.schagerholm@ungaforskare.se

Caroline har ett långvarigt engagemang i Unga Forskare som började med Utställningen 2012 och en resa till International Wildlife Research Week. Efter en försmak på forskningslivet fortsatte hon som bland annat mentor i Gnistan, ledamot i förbundsstyrelsen 2014, handledare på AstraZenecas Sommarforskarskola, Projektledare för Swedish-Japanese Youth Science Program och som Event- samt Seminarieansvarig för SIYSS där hon sysslat en hel del med att inspirera andra.
Intresset för vetenskap och vetenskapskommunikation genomsyrar vardagen där hon studerar till läkare på Karolinska Institutet samt forskar på bröstcancer vid Institutionen för Patologi/Cytologi vid samma institut.

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Sekreterare

Epost: linnea.suomenniemi@ungaforskare.se

Linnea är 23 år, bor i Lund men är från Blekinge, och sitter för närvarande som sekreterare i förbundsstyrelsen. Hon kom in i förbundet genom Utställningen Unga Forskare 2012 och engagerade sig hela 3 år i Utställningsgruppen med bland annat ansvar för externa stipendier, Utställningen i Lund, samt ansvarig för alla semifinaler. Utöver sitt arbete i Utställningen har Linnea varit funktionär under SIYSS och har ett långvarigt engagemang inom F-sektionen vid LTH. Idag pluggar hon Teknisk nanovetenskap och arbetar deltid.

Mats Hallström

Mats Hallström

Kassör

E-post: mats.hallstrom@ungaforskare.se

Mats är 24 år, bor i Lund men kommer ursprungligen från Dalarna, och sitter för närvarande som kassör i förbundsstyrelsen. Han ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2012 och har sedan dess engagerat sig inom Utställningsgruppen, där han bland annat startade upp semifinalen i Borlänge, som sedan dess vuxit och blivit en stor succé. Han har även arbetat hårt med Utställningens ekonomi och därmed förbättrat förutsättningarna för projektet, samt varit områdesansvarig för 2016 års Utställnings samtliga semifinalen. Mats studerar för tillfället civilingenjör inom Industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, där han även engagerar sig inom sektionen på sitt program.

Emil Kling

Emil Kling

Ledamot

E-post: emil.kling@ungaforskare.se

Emil är 24 år, bor i Stockholm men är ursprungligen från Linköping. Han var vice ordförande i förbundsstyrelsen under 2016, och dessförinnan engagerat sig på flera olika plan; främst inom Stockholm International Youth Science Seminar, där han under sina 3 år som ekonomiansvarig och projektledare ökade projektets omsättning med 80%. Han har även arbetat 3 år i Utställningsgruppen, 3 år med AstraZenecas och Borealis sommarforskarskola, både som handledare och som koordinator, samt i projekt som Gnistan och sekreterare för distriktet Unga Forskare Östergötland-Småland. Emil studerar för tillfället läkarprogrammet på Karolinska Institutet i Stockholm.

Neda Farhand

Neda Farhand

Ledamot

E-post: neda.farhand@ungaforskare.se

Neda är 21 år, född och uppvuxen i Göteborg. Hon ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2014 och har sedan dess arbetat med att utveckla verksamheten inom Utställningsgruppen. Hon började som ekonomiassistent till Utställningen 2015, blev finalansvarig redan till Utställningen 2016 samt slutligen projektledare för Utställningen 2017. En sådan snabb resa avspeglar Nedas höga kompetens och arbetsmoral. Idag studerar hon till civilingenjör inom Informationsteknik på Chalmers tekniska högskola, där hon även engagerar sig inom kåren.

Mustafa Al-Janabi

Mustafa Al-Janabi

Ledamot

E-post: mustafa.al-janabi@ungaforskare.se

Mustafa pluggar teknisk fysik på KTH. 2016 blev han under Utställningen utsedd till “Årets unga programmerare” för sitt projekt ”Interaktiv simulering av proteinsyntes – Explore DNA”. Numera är han ansvarig för utställningens digitala del.