Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs varje år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Förbundsstyrelsen bloggar och tar upp saker som rör uppdraget. Blogginlägg hittar du under nyheter.

Förbundsstyrelsen har inom sig ett verkställande utskott (VU), som består av Emil (sammankallande), Ylvali och Serhat. VU kan vid behov sammanträda mellan förbundsstyrelsens ordinarie möten för att ta beslut med kort varsel.

Mikael Ingemyr

Mikael Ingemyr

Förbundsordförande

Telefon: 073-9067317
E-post: mikael.ingemyr@ungaforskare.org

Serhat Aktay

Serhat Aktay

Vice ordförande

Telefon: 076-0616153
E-post: serhat.aktay@ungaforskare.org

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Sekreterare

Telefon: 070-9726120

Epost: linnea.suomenniemi@ungaforskare.org

Mats Hallström

Mats Hallström

Kassör

Telefon: 076-2839883
E-post: mats.hallstrom@ungaforskare.org

Ylvali Busch

Ylvali Busch

Ledamot

Telefon: 070-9110395
E-post: ylvali.busch@ungaforskare.org

Niki Shams

Niki Shams

Ledamot

Telefon: 070-4965584
E-post: niki.shams@ungaforskare.org